עמוד:95

ב . מציאת הכמות החלקית תכנון התקציב של הספרנית . החידוש בפעילות זו הוא שהיא מובילה לדרך פתרון נוספת למצוא את הכמות החלקית – הסתמכות על נתונים ידועים . סעיף ג , הרמז המופיע בבועת הדיבור וה דיון בסוף הפעילות מכוונים לדרך זו . איך ידעתם כיצד להשלים את הטבלה ? ד יון ב דיון מומלץ לדון עם התלמידים בדרכים השונות שהשתמשו בהן במספרים שכבר מצאו כדי למצוא מספרים חדשים . ב סעיף א קל למצוא שהסכום שיוקצב לספרי האומנות ( הצבע הירוק ) , שהוא % 10 מהתקציב הכולל של 500 , 2 שקלים, הוא 250 שקלים . באופן דומה, ב סעיף ב קל למצוא שהסכום שיוקצב לחוברות הקומיקס ( הצבע הוורוד הכהה ) , שהוא % 1 מהתקציב הכולל, הוא 25 שקלים . על סמך שני נתונים אלה אפשר למצוא את הסכומים שיוקצבו לספרים מהסוגות האחרות . רמז לדרך למציאת הסכום שיוקצב לספרי השירה ( הצבע הצהוב ) מופיע בבלון שמעל הטור המתאים : שי מ ו לב : % 5 מ התקציב הם מ חצית מ- % 10 מ התקציב . אם % 10 מהתקציב הם 250 שקלים, % 5 מהתקציב הם מחצית מסכום זה, כלומר 125 שקלים ( 125 = 2 : 250 ) . באופן דומה, כדי למצוא את הסכום שיוקצב לספרי הלימוד ( הצבע הוורוד הבהיר ) , שהוא % 40 מהתקציב, אפשר לכפול את הסכום המתאים ל- % 10 ב- 4 ולקבל 000 , 1 שקלים ( 000 , 1 = 250 × 4 ) , וכדי למצוא את הסכום שיוקצב לספרי המדע ( הצבע התכלת ) , שהוא % 9 מהתקציב, אפשר לכפול את הסכום המתאים ל- % 1 ( 25 שקלים ) ב- 9 ולקבל 225 שקלים ( 225 = 9 × 25 ) . יש כמובן יותר מדרך אחת למצוא את הסכומים . למשל את הסכום שיוקצב לספרי הקריאה ( הצבע התכלת ) , שהוא % 35 מהתקציב, אפשר לחשב הן על ידי הכפלת הסכום המתאים ל- % 5 ב- 7 ( 875 = 7 × 125 ) , והן על ידי הפחתת הסכום המתאים ל- % 5 מהסכום המתאים ל- % 40 ( 875 = 125 – 000 , 1 ) . בשתי הדרכים מקבלים את אותה התוצאה : 875 שקלים . הינה הטבלה המלאה : שי מ ו לב : % 5 מ התקציב הם מ חצית מ- % 10 מ התקציב . החלק % 9 % 1 % 35 % 40 % 5 % 10 מהתקציב 250 1,000 12525 875 225 שקלים 95

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר