עמוד:94

ב . מציאת הכמות החלקית הינה לדוגמה המשך הפתרון של סהר : 60 6 = 100 א נ י מ צ מ צ מ ת כ ך : 10 ו ממ שי כ ה ל פ תור בעל פ ה . מ- 20 היא 2 ( 2 = 10 : 20 ) , ולכן 1 10 מ- 20 . 6 10 לאחר הצמצום סהר צריכה למצוא כמה הן הן 12 ( 12 = 2 × 6 ) . כלומר לפי חוקי העירייה מותר לבנות על שטח של 12 דונם . לאחר 6 10 ה דיון שבסוף הפעילות אפשר להשוות בין התוצאות ולהיווכח שכולן שוות . חשוב להדגיש שכל הדרכים שהשתמשו בהן הילדים נכונות . ב פעילויות 15 ו- 16 אפשר ליישם את הדרכים שנלמדו בפעילות 14 . התלמידים יכולים לבחור בדרך הפתרון הנוחה להם . הינה דוגמה לפתרון של סעיף א של פעילות 16 : כדי לענות על השאלה, יש למצוא כמה הם % 15 מ- 20 ק"ג . אפשר לכתוב את % 15 כשבר : 15 300100 100 ואז להיעזר בתרגיל כפל, כך : = = # 3 20 15 100 כלומר משקל הילקוט המתאים לרוני לא יכול להיות יותר מ- 3 ק"ג . לכן הילקוטים המתאימים הם אלה : 16 . לפי המלצת משרד החינוך, על משקל הילקוט שילד נושא להיות לא יותר מ- % 15 ממשקל הילד . א . רוני שוקלת 20 ק"ג . הקיפו את הילקוטים המתאימים לרוני לפי המלצת משרד החינוך . 1 . 3 ק"ג 3 ק"ג 7 . 2 ק"ג דרך פתרון זו דומה לדרך של נויה בפעילות 14 . אפשר כמובן לפתור את הבעיה גם בדרכים אחרות . סעיף ג בפעילות זו הוא אתגר משום שהתוצאה אינה מספר שלם ( 5 . 4 ק"ג ) . כמו פעילות 10 , פעילות 17 ( עם המורה ) מציגה את הנתונים באחוזים בדיאגרמת עוגה, וכדאי להתבונן בדיאגרמה בראשית הפעילות ולשאול את התלמידים מה אפשר ללמוד ממנה על 94

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר