עמוד:92

ב . מציאת הכמות החלקית דוגמה לדרך פתרון של סעיף ב בעזרת הציורים : 45 שקלים . ב . בקופת כיתה ו 2 יש 150 שקלים . מה סכום הכסף שיתרמו ? שְׁקָלִים שְׁקָלִים כדי למצוא כמה הם % 30 מ- 150 שקלים, אפשר גם כאן לחשב כמה הם % 30 מכל שטר בנפרד ולחבר את הסכומים שהתקבלו . % 30 מ- 100 שקלים הם 30 שקלים, ולפיכך % 30 מ- 50 שקלים הם 15 שקלים . % 30 מסכום שני השטרות הוא 45 שקלים ( 45 = 15 + 30 ) . פעילויות 12 ו- 13 מספקות תרגול נוסף של מציאת הכמות החלקית, הפעם ללא המחשות . מספרי התלמידים בבתי הספר השונים נתונים במאות שלמות כך שהתלמידים יכולים לחשב את הכמות החלקית מתוך 100 ולכפול במספר המאות . לדוגמה, הינה פתרון אפשרי ל סעיף ב של פעילות 12 : ב . בבית הספר "אביבים" יש 600 תלמידים . אחוז אחד מהם לא לבשו את התלבושת האחידה ביום שלישי . כמה תלמידים בבית הספר "אביבים" לא לבשו את התלבושת האחידה ביום ההוא ? % 1 מ- 100 תלמידים הוא תלמיד אחד, ולכן % 1 מ- 600 תלמידים הוא 6 תלמידים ( 6 = 1 × 6 ) . 6 תלמידים לא לבשו את התלבושת האחידה ביום שלישי . עד כה למדו התלמידים למצוא את הכמות החלקית כשהכמות הכוללת היא כפולה של 100 , של 50 או של 100 ו- 50 ( למשל 150 ) . כעת התלמידים לומדים למצוא כמות חלקית מכמות כוללת כלשהי . במקרה זה הלימוד מסתמך על הידע שלהם במציאת הכמות החלקית כשהחלק נתון כשבר . כדי למצוא כמות חלקית המתאימה לשבר, למדו התלמידים בין היתר להיעזר בתרגיל כפל מתאים . גם כשעוסקים באחוזים הם יוכלו להיעזר בתרגיל כפל מתאים כשקשה להם לחשב בעל פה . פעילות 14 ( עם המורה ) מצריכה לראשונה חישוב של כמות חלקית מתוך כמות כוללת שאינה נתונה במאות שלמות ( 20 דונם ) . כדי להבין מה מרכיבי הבעיה הנתונים ומה המרכיב החסר, מוצגת נוסף על דרכי החישוב גם טבלת "חלק מכמות", שהתלמידים מכירים מהפרק הקודם, "חלק מכמות בשברים" . הטבלה מבליטה את הדמיון בין בעיות חלק מכמות בשברים ובין הבעיות הדומות להן באחוזים . בבועת הדיבור שמתחת לטבלה יש הסבר על ההבדלים בין הטבלאות בשני הפרקים : 92

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר