עמוד:91

ב . מציאת הכמות החלקית הינה הפתרון של סעיף ב : ב . על אילו מהשאלות האלה אפשר לענות על סמך הדיאגרמה ? סמנו אותן וענו עליהן . ‹ כמה תלמידים בחרו בהופעת מוזיקה ? ‹ האם התלמידים שבחרו בהצגה רבים יותר מאלה שבחרו בסרט ? ‹ איזו אפשרות נבחרה על ידי מספר התלמידים הקטן ביותר ? ‹ בכמה מספר התלמידים שבחרו בהופעת מוזיקה גדול ממספר התלמידים שבחרו בסרט ? ‹ האם יותר מרבע מתלמידי השכבה בחרו בהצגה ? כן סרט כן אי אפשר לענות על חלק מהשאלות על סמך הדיאגרמה מכיוון שמוצגים בה רק חלקים משכבת כיתות ו המבוטאים באחוזים, ולא ידוע מספר התלמידים הכולל בשכבה . מומלץ לדון עם התלמידים בפעילות . מתוך הדיון יבינו התלמידים כי מנתונים המופיעים באחוזים אפשר לקבל מידע מסוים, אך כדי לחשב את ערכו של האחוז, חייבים לדעת מה הכמות הכוללת ( או לדעת את הערך של כמות חלקית כלשהי ) . ב סעיף ג מופיע נתון שהיה חסר קודם – יש 200 תלמידים בשכבה . בסעיף זה נדרש מהתלמידים לחשב את הכמות החלקית של כל אחת מבחירות התלמידים ולהשלים כל חלק גם כשבר וגם באחוזים בטבלה . בשורה האחרונה בטבלה יש להשלים את הכמות הכוללת . אפשר לשאול את התלמידים מה יש לכתוב בשורה זו לפני שמשלימים את שאר הנתונים בטבלה . בעמודה "איזה חלק ? " כשמתבקשים לכתוב את השברים המתאימים, כדאי לדון עם התלמידים בשאלה אם יש יתרון לכתיבת השבר כשבר מצומצם . חשוב לזכור שלאחר השלמת הטבלה יש לחזור ל סעיף ב ולענות בעזרתה על השאלות שלא היה אפשר לענות עליהן בלי הנתון של מספר התלמידים בשכבה . ב פעילות 11 סכום הכסף הכולל מוצג במכוון כציורים של שטרות נפרדים כדי להקל על התלמידים לחשב את הכמות החלקית ולעודד שיח על דרכי פתרון אפשריות . דוגמה לדרך פתרון של סעיף א בעזרת הציורים : 11 . תלמידי כיתות ו רוצים לתרום % 30 מהכסף שבקופת הכיתה לבית אבות בשכונה . א . בקופת כיתה ו 1 יש 300 שקלים . מה סכום הכסף שיתרמו ? שְׁקָלִים שְׁקָלִים שְׁקָלִים שְׁקָלִים שְׁקָלִיםשְׁקָלִים 90 שקלים . כדי למצוא כמה הם % 30 מ- 300 שקלים, אפשר לחשב כמה הם % 30 מכל שטר בנפרד ולחבר את הסכומים שהתקבלו . % 30 מ- 100 שקלים הם 30 שקלים, ולפיכך % 30 מ- 3 שטרות של 100 שקלים הם 90 שקלים ( 90 = 30 + 30 + 30 או 90 = 3 × 30 ) . 91

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר