עמוד:90

ב . מציאת הכמות החלקית סעיף ב של פעילות 4 הוא סעיף אתגר, והוא דומה לסעיפים ד ו-ה בפעילות 1 . הינה הפתרון של הפעילות : 4 . א . בחטיף מלוח שמשקלו 100 גרם יש 34 גרם שומן . מה אחוז השומן בחטיף ? ב . בחטיף מתוק שמשקלו 200 גרם יש 80 גרם שומן . מה אחוז השומן בחטיף ? מָתוֹקִי % 34 מָ ל וּחִי % 40 פעילויות 5 – 9 עוסקות בקשר שבין אחוזים לשברים בהקשר של חלק מכמות, ועל התלמידים להשתמש בידע שהתבקשו לזכור בעל פה בפעילות 12 ( עמוד 146 בספר לתלמיד ) . בפעילויות אלה עדיין אין מחשבים את הכמות החלקית . נוסף על כך נדרש מהתלמידים להבין שהכמות הכוללת היא % 100 מהכמות . ב פעילות 5 נתון כי יותר משלושה רבעים ( % 75 ) מהתלמידים יצאו לטיול השנתי . התלמידים נדרשים להשלים בטבלה אפשרויות שונות לאחוז התלמידים שיצאו לטיול . כל אפשרות הגדולה מ- % 75 וקטנה מ- % 100 או שווה ל- % 100 נכונה . בשורה השנייה בטבלה נדרשת השלמה ל- % 100 . ב פעילות 7 חשוב לשים לב לכך שהשאלה היא על החלק המשלים לשלם . ב פעילות 9 על התלמידים להבין שיש שתי אפשרויות בלבד : תלמידי הכיתה יכולים לענוד שעון או לא לענוד שעון, ולכן סך כל התלמידים בשתי קבוצות התלמידים האלה צריך להיות % 100 . באיחוד שתי הקבוצות הנתונות בפעילות מגיעים ל- % 50 בלבד ( % 20 עונדים שעון ו- % 30 אינם עונדים שעון ) , ולכן המצב המתואר אינו אפשרי . ב פעילות 10 האחוזים מיוצגים לראשונה בפרק זה בהקשר של חלק מכמות בדיאגרמת עוגה . התלמידים נתקלו לראשונה בייצוג זה בפרק האחוזים שבכיתה ה – שם הכירו את מושג האחוז כמייצג את החלק הצבוע בעיגול . מהסתכלות בציור התלמידים יכולים לראות שהעיגול מחולק ל- 10 חלקים שווים ( גזרות העיגול ) , וכל חלק כזה מחולק על ידי שנתות ל- 10 חלקים שווים . לפיכך כל גזרה בעיגול היא עשירית מהעיגול, כלומר % 10 מהעיגול, וכל אחד מהחלקים שהגזרה מחולקת אליהם הוא מאית מהעיגול, כלומר % 1 מהעיגול . דיאגרמת עוגה המייצגת חלק מכמות מופיעה גם כשאלת אתגר אחת בסוף פרק האחוזים בכיתה ה ( פעילות 17 בעמוד 110 , ספר 15 ) . 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר