עמוד:85

א . חזרה דרך אפשרית להסביר את הפתרון היא ששטח המלבן כולו הוא % 100 , ושטח הפרחים ( הוורוד ) או % 5 . 12 ממנו . לפיכך שטח הדשא ( הירוק ) גדול מ- % 80 משטח הגינה . 1 8 הוא ב פעילויות 11 ו- 12 התלמידים חוזרים ומתרגלים התאמה בין אחוזים, שברים ומספרים עשרוניים . מומלץ לעודד אותם לזכור בעל פה את השברים ואת האחוזים המתאימים שב פעילות 12 . שברים אלה נפוצים בשימוש בחיי היום-יום, הם מופיעים בהמשך הפרק ויהיו בשימוש גם בשנים הבאות בחטיבת הביניים . 12 . מתחו קו מכל שבר אל האחוזים המתאימים לו . % 50 1 4 % 25 1 8 % 10 1 2 3 4 % 75 1 10 % 20 1 5 חשוב ל ד עת בעל פ ה את השברים ואת האחו ז ים ה מ תאי מ ים להם ב פ עילות 12 ! 1 2 % 12 85

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר