עמוד:72

ד . מציאת החלק ב פעילות 9 יש שני סוגי בעיות – בעיה שבה הכמות החלקית חסרה ( סעיף א ) ובעיה שבה החלק חסר ( סעיף ב ) . הינה הפתרונות של שני הסעיפים : 9 . השלימו את הטבלה המתאימה לכל בעיה ופתרו את הבעיות . א 2 3 שעה . דורון הלך כמה ? איזה חלק ? כמה דקות הוא הלך ? 1 ב דניאל הלכה 25 דקות . כמה ? איזה חלק ? איזה חלק משעה הלכה דניאל ? 1 5 12 40 דקות 5 12 2 40 3 25 60 60 ב פעילות 10 מומלץ לבדוק את הדרכים השונות שבאמצעותם פתרו התלמידים את סעיפים א ו- ב : האם הם חישבו את הציון הסופי בכל מבחן וכיצד עשו זאת ? האם השתמשו בהרחבה ובצמצום להשוואה בין השברים ? למשל במבחן השלישי, שבו פתרה סיוון נכון 27 שאלות מתוך , וכך קל יותר להשוות בינו ובין תוצאות 27 930 10 30 שאלות, נוח לצמצם את השבר תחילה : = המבחנים האחרים . ב פעילות 11 מופיעים שלושת סוגי הבעיות של חלק מכמות : ב סעיף א מחשבים את הכמות החלקית, ב סעיף ב מחשבים את החלק וב סעיף ג מחשבים את הכמות הכוללת . ב פעילות 15 התלמידים מתבקשים למצוא את אורך הלטאה כשאורך הגוף ללא הזנב והחלק מאורך הלטאה כולה, אורך הגוף ללא 3 7 המתאים לאורך הזנב נתונים . אם ידוע שאורך הזנב הוא מאורך הלטאה היא 10 ס"מ, ואורך 1 7 מאורך הלטאה כולה . לפיכך 4 7 הזנב, שהוא 40 ס"מ, הוא הזנב הוא 30 ס"מ . 40 ס״מ 72

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר