עמוד:71

ד . מציאת החלק הינה הפתרונות של פעילויות 3 – 5 : 3 . תלמידים הרכיבו אותיות באנגלית מאריחים צבעוניים . לפניכם ציורים של האות T שהרכיבו . עם ה מ ורה משטח האות T . א . 1 5 א / ב / ג / אין ציורשטח האריח האדום הוא ממספר האריחים הכולל באות T . ב . 1 5 א / ב / ג / אין ציורמספר האריחים האדומים הוא 1 משטח האות T . ג . א / ב / ג / אין ציורשטח האריח האדום הוא 7 1 ממספר האריחים הכולל באות T . ד . א / ב / ג / אין ציורמספר האריחים האדומים הוא 7 ציור גציור בציור א לאילו ציורים מתאים כל משפט ? הקיפו את כל האפשרויות המתאימות . 4 . השלימו . א . מספר האריחים האדומים הוא ממספר האריחים הכולל באות . ב . שטח האריח האדום הוא משטח האות . 5 . השלימו . א . מספר האריחים האדומים הוא ממספר האריחים הכולל באות H . ב . שטח האריחים האדומים הוא משטח האות H . 1 3 1 2 4 5 3 4 71

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר