עמוד:75

ד . מציאת החלק פעילות 23 עוסקת בנושא מדידות משקל . כל המשקלים נתונים בקילוגרמים, ואין צורך בהמרת מידות . בשאלות שיש למצוא בהן את החלק הניסוח מעט שונה מהפעילויות הקודמות . עד כה נשאלו התלמידים "איזה חלק מ . . . " וכעת מילים אלה אינן מופיעות . לדוגמה, ב סעיף ג : ג . משקלו של ארגז ג הוא ממשקלו של ארגז ב . יש להבין שהכוונה היא למצוא מה החלק של משקל ארגז ג ממשקל ארגז ב . חשוב לוודא שהתלמידים מבינים מה עליהם להשלים . סעיף ז מוגדר אתגר מכיוון שמשקלו של ארגז ב גדול ממשקלו של ארגז א פי מספר שהוא שבר ולא מספר שלם . בסעיפים דומים, כדוגמת סעיף ד, אפשר להשתמש בחילוק כדי למצוא את התשובה . גם במקרה זה אפשר לקשר את הדרך לפתרון למשמעות של שבר כמנת חילוק : : 480 120360 1360 3 = = = 1 1 360 480 ב פעילות 25 כדי למלא את הטבלה, אפשר לכתוב מספר בטור של מספר הבנות, על פי מספר זה מילדי הקבוצה, 3 5 מילדי הקבוצה ( מחצית ממספר זה ) ומכך לדעת כמה הם 1 5 לדעת כמה הם וזה מספר הבנים . חלק מהתלמידים ינקטו שיטה של נסייה וטעייה, אולם חלקם יבינו שמספר הבנות חייב להיות זוגי . סעיף ב עוסק במפורש בנושא זה : אפשר לחשב באופן ישיר ולגלות שלא ילדים, 1 2 מילדי הקבוצה, כלומר הקבוצה כולה, הם 17 5 5 ייתכן שיהיו 7 בנות בקבוצה ( כי אז ילדים ) . אחרי ההתלבטות של התלמידים בפתרון 1 2 מילדי הקבוצה, כלומר הבנים, הם 10 3 5 ו- כדאי לדון באפשרויות למספר הבנות בקבוצה ולהגיע למסקנה שהוא חייב להיות זוגי . יוצא מן הכלל עמוד 131 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 133 - 144 ) ב פעילות 26 שלושה ילדים מדברים על החלק מתוך שיעורי הבית שטעו בו . החלקים של דנה ושל דן מוצגים כשברים מצומצמים, ואילו החלק של רונה אינו מצומצם, ואם מצמצמים אותו, רואים שהוא שווה לחלק של דן . 4 מ התרגילים . 1 מ התרגילים . ט עיתי ב- 20 ט עיתי ב- 4 דנה דן רונה 1 מ התרגילים . ט עיתי ב- 5 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר