עמוד:67

ג . מציאת הכמות הכוללת 1 5 מהספר, ומתוך כך כמה לטבלה זו אפשר להתאים ציור, העוזר לחשב כמה עמודים יש ב- עמודים יש בספר כולו : 3 5 150 מהספר, יש לפתור את התרגיל 1 5 מהציור אפשר להבין שכדי לחשב כמה עמודים יש ב- 50 = 3 : 150 3 5 150 50 50 50 50 50 מהספר . 2 5 בספר יש 250 עמודים, ולניב נשאר לקרוא פעילות 10 היא פעילות אתגר . בפעילות זו התלמידים צריכים למצוא מכנה משותף כדי לחשב 1 5 . לפיכך החלק המתאים ליום 1 94 20 את החלק המתאים ליום הראשון וליום השני : = + 11 20 . השלישי הוא 9 11 2020 22 עמודים ביום השלישי מתאימים 2 עמודים, ולכן בספר כולו יש 40 עמודים . 1 20 מהציור אפשר ללמוד שלחלק עמוד 114 כתב סתרים - צורות במקום מספרים ב פעילות 11 יש סדרה של משוואת כפל של שבר במספר שלם . התוצאה של התרגיל הראשון היא 1 , של התרגיל השני היא 2 , וכן הלאה - 3 ו- 4 . בכל הסעיפים המספר השלם בתרגיל גדול פי 4 מהמספר שבתוצאה, ובכל המשוואות יש למצוא את מכנה השבר . את מכנה השבר במשוואה שב סעיף א אפשר למצוא כך : מוצאים שבר שהמונה שלו הוא 1 , ו- 4 , ולכן המספר המתאים לעיגול הוא 4 . 1 4 שברים כאלה הם 1 . השבר הוא 1 = א = # 1 4 4 67

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר