עמוד:61

ב . מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים ) בדרכים שונות, המתבססות על הקשרים בין הכמויות . 3 8 ב פעילות 18 מחשבים חלק מכמות ( 3 מהצנצנות מכילות ריבה בטעם תות . 18 . בכל מארז של צנצנות ריבה 8 מארז מארז א מארז ב מארז ג מארז ד מארז ה מארז ו ז מספר 631234018808428 צנצנות הריבה מספר צנצנות 3930 הריבה בטעם תות ניר שיר א נ י נ ע ז רת ב נ תו נ ים של מ אר ז א ו פ ותרת את התרגיל א נ י נ ע ז רת בתרגיל = 11 3 . 3 88 . = 8 א נ י נ ע ז ר ב נ תו נ ים של מ אר ז ים א ו-ג ו פ ותר את התרגיל = 3 + 30 . גלי עם ה מ ורה א . שלושה ילדים רצו לחשב את מספר צנצנות הריבה בטעם תות במארז ד, ובדקו כמה 3 מ- 88 צנצנות ריבה בדרכים שונות . קראו את הפתרונות החלקיים של צנצנות הן 8 הילדים והשלימו אותם . הדרך של גלי מתקשרת לפעילות דומה קודמת, פעילות 16 . התרגיל שהיא פותרת ( = 11 × 3 ) מתבסס על כך שאם הכמות הכוללת שבמארז ד, 88 , גדולה פי 11 מהכמות שבמארז א, הכמות החלקית גם היא גדולה פי 11 . ההצדקה המתמטית של הדרך של ניר היא חוק הפילוג : ) ( 3 38 38 38 8 = + = + = + = # # # # 33 3 30 8 80 8 80 88 ולכן ניר פותר את תרגיל החיבור = 3 + 30 , אולם הפתרון הוא אינטואיטיבי, ואין צורך להסביר זאת לתלמידים באופן מתמטי פורמלי . באופן דומה אפשר לחשב את מספר צנצנות הריבה במארז ה בעזרת סכום צנצנות הריבה במארזים ב ו-ג . 61

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר