עמוד:60

ב . מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים ב פעילות 16 ב סעיף א התלמידים חוקרים קשרים בין מצבים שבהם השבר המתאים לכמות 1 3 ) אך הכמות הכוללת גדלה משורה לשורה פי 2 . החלקית קבוע ( 16 . א . לפניכם סדרה של היגדים ותרגילים המתאימים להם . מצאו את חוקיות הסדרה והשלימו את ההיגדים ואת התרגילים . מה הקשר בין השורות בסדרה ? ד יון מ- 30 נקודות הן נקודות . 1 3 1 3 = # מ- 60 נקודות הן נקודות . 1 3 1 3 = # מ- 120 נקודות הן נקודות . 1 3 1 3 = # 1 3 מ- נקודות הן נקודות . 1 3 = # 1010 30 40 2020 40 80 60 120 2 2 240 80 240 אפשר להסיק מהפעילות שכשהכמות הכוללת גדלה פי 2 , גם הכמות החלקית גדלה פי 2 . 1 5 ) , אך במקרה זה הכמות הכוללת ב סעיף ב השבר המתאים לכמות החלקית קבוע גם כן ( קטנה משורה לשורה פי 5 . גם כאן אפשר לדון במסקנה שכשהכמות הכוללת קטנה פי 5 , גם הכמות החלקית קטנה פי 5 . 1 מ- 5,000 ? 5 מושית הבלשית עמוד 104 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . 60

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר