עמוד:58

ב . מציאת הכמות החלקית ותרגיל כפל מתאים 10 . תלמידי חטיבת הביניים ערכו הצבעה כדי להחליט אם להגיש ממתקים במסיבת 2 מהתלמידים הצביעו נגד, הוחלט שלא להגיש סוף השנה . בשכבות שבהן לפחות 3 ממתקים . הקיפו את השכבות שבהן לא יוגשו ממתקים במסיבה . ב ש כ ב ה ז י ש 5 3 1 ת ל מ י ד י ם , ו- 0 8 מ ה ם ה צ ב י ע ו נ ג ד . בשכבה ח יש 48 תלמידים, ו- 35 מהם הצביעו נגד . בשכבה ט יש 45 תלמידים, ו- 30 מהם הצביעו נגד . כמה ? איזה חלק ? בשכבה ז : 135 1 2 90 3 תלמידים בשכבה 135 2 3 2 3 מהשכבה . 2 3 80 הצביעו נגד, והם פחות מ- = # 90 135 454545 כמה ? איזה חלק ? בשכבה ח : 48 1 2 32 3 תלמידים בשכבה 16 2 3 2 3 מהשכבה . 2 3 35 הצביעו נגד, והם יותר מ- = # 32 48 16 16 כמה ? איזה חלק ? בשכבה ט : 45 1 2 30 3 תלמידים בשכבה 15 2 3 2 3 מהשכבה . 2 3 30 הצביעו נגד, והם בדיוק = # 30 45 15 15 בשכבות ח ו-ט הצביעו לפחות שני שלישים מהתלמידים נגד, ולפיכך בשכבות אלה לא יוגשו ממתקים . 58

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר