עמוד:55

א . חזרה הינה הפתרון של הפעילות : 9 . פחית צבע מלאה מכילה 1 ליטר צבע . א . כמה ליטרים של צבע ורוד יש בפחית שבציור ? ליטר . 1 5 מהצבע כדי לצבוע ארגז . ב . כרמל השתמשה ב- 1 בכמה ליטרים של צבע היא השתמשה ? ליטר . 6 5 6 1 ל׳ 1 6 5 6 אתגר ל׳ ל׳ בפעילות 11 נוח להשתמש בציור כדי לחשב את המבוקש . 1 מ- 6 ק"ג ? ק"ג . 11 . א . כמה קילוגרמים הם 4 3 4 מ- 6 ק"ג ? ק"ג . ב . כמה קילוגרמים הם 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 12 4 2 2 ״ קג 6 אתגר 5 מ הת מ רים, א כ לתי 6 3 שבע . וע כ שיו א נ י 4 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר