עמוד:50

מבוא לפרק הינה דוגמה לשימוש בטבלה בכל אחד משלושת סוגי הבעיות : א כמה ? איזה חלק ? 125 4 5 ? בכיתה יש 25 תלמידים, מהם השתתפו בטיול . ו- 4 5 כמה תלמידים השתתפו בטיול ? ב כמה ? איזה חלק ? 125 20 ? בכיתה יש 25 תלמידים . 20 תלמידים השתתפו בטיול . איזה חלק מהתלמידים השתתפו בטיול ? ג כמה ? איזה חלק ? ? 1 4 5 20 מתלמידי הכיתה, 20 תלמידים, שהם 4 5 השתתפו בטיול . כמה תלמידים יש בכיתה ? בפרק זה יש דגש על דרכי פתרון שונות לאותה הבעיה . לדוגמה, פעילות 21 בעמוד 117 בספר לתלמיד : 1 4 ממחיר הספר . 21 . בחנות הספרים החליטו למכור את כל ספרי האומנות בהנחה של א . ספר על אומנות הצילום עלה 180 שקלים לפני ההנחה . מה מחירו אחרי ההנחה ? ‹ חשבו את מחיר הספר בדרך של דביר : ‹ חשבו את מחיר הספר בדרך של שירה : האם קיבלתם את אותו המחיר בשתי הדרכים ? ד יון הסבירו מדוע שתי הדרכים נכונות . א נ י מ חשב קו ד ם כ מ ה שקלים 1 מ- 081שקלים וא ז מ חסר הם 4 את הס כ ום מ- 180 . דביר א נ י מ חשבת כ מ ה שקלים 3 מ- 081שקלים . הם 4 שירה החיפוש אחר דרכי פתרון שונות לאותה הבעיה מעמיק את התובנה של התלמידים בנושא, וחשוב לדון איתם בדרכים השונות המוצגות . גם כשלא מוצגים בספר פתרונות שונים, כדאי לשאול את התלמידים מפעם לפעם כיצד פתרו בעיה מסוימת, להציג דרכי פתרון שונות ולדון בהן . כמו כן חשוב לעודד אותם לחשב בעל פה במידת האפשר . 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר