עמוד:46

שוב חישוב ב פעילות 6 יש לשים לב לכך שבתרגילי החיבור בכל סעיף הספרות וערכיהן אינם מופיעים לפי סדר מיקומם במספר . למשל בדוגמה סדר הספרות שמחברים את ערכיהן הוא אלפיות, יחידות ומאיות : 6 . השלימו לפי המבנה העשרוני . 1 . 1 ד וג מ ה + + = # # # 5 8 038 5 100 31 1,000 מאיות אלפיותיחידות ב פעילות 9 מומלץ לבקש מהתלמידים שאם יש אפשרות אחת בלבד להשלמה, יכתבו את התשובה הנכונה וינמקו מדוע אין אפשרויות נוספות ; אם יש יותר מאפשרות אחת להשלמה, ייתנו כמה דוגמאות ; ואם אי אפשר להשלים, ינמקו מדוע . הינה הפתרון של הפעילות ( בסעיפים שבהם יש תשובה אחת בלבד, היא נתונה ) : 9 . בכל סעיף בדקו כמה אפשרויות יש להשלמת הספרה החסרה . כתבו במשבצת שמעל כל סעיף את האות המתאימה : א – יש אפשרות אחת בלבד להשלמה . ב – יש יותר מאפשרות אחת להשלמה . ג – אי אפשר להשלים . ב . 602 > . 9502 א , 741 > , 7411 . 485 < . 6475 ה 287 < 2387 ו , , בא . 423 > . 1423 ג א . 374 < . 3974 ד ג גב 0 0 דוגמה להסבר לכך שיש אפשרות אחת בלבד להשלמה ב סעיף א : כל ספרה שונה מ- 0 שמציבים במקום הריק יוצרת מספר השווה למספר הנתון ( אם הספרה היא 1 ) או גדול ממנו . 46

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר