עמוד:44

שוב חישוב התנאי השני : ד . הינה הכרטיסים שקיבל נועם . שניים מהם גלויים, והשלישי הפוך : 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 < המורה שלף את הספרה 4 , ונועם קיבל את אותו מספר נקודות כמו נירית . < המורה שלף את הספרה 3 , ונועם קיבל 6 נקודות . < המורה שלף את הספרה 7 , ונועם קיבל 14,070 נקודות . סכום הנקודות שקיבל נועם עבור הספרה 3 בשני הכרטיסים הגלויים הוא 3 . מה יכול להיות המספר בכרטיס השלישי של נועם ? כתבו שלוש אפשרויות : א . המורה שלף את הספרה 8 . כמה נקודות קיבלה נירית ? חישוב : ב . נירית קיבלה 6,003 נקודות . איזו ספרה שלף המורה ? חישוב : ג . איזו ספרה על המורה לשלוף כדי שנירית תקבל את מספר הנקודות המרבי ? כמה נקודות היא תקבל ? חישוב : ד . הינה הכרטיסים שקיבל נועם . שניים מהם גלויים, והשלישי הפוך : 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 < המורה שלף את הספרה 4 , ונועם קיבל את אותו מספר נקודות כמו נירית . < המורה שלף את הספרה 3 , ונועם קיבל 6 נקודות . < המורה שלף את הספרה 7 , ונועם קיבל 14,070 נקודות . מה יכול להיות המספר בכרטיס השלישי של נועם ? כתבו שלוש אפשרויות : 80,168 80,400 3 4 80,168 = 80 + 80,000 + 80 + 8 6,003 = 3,000 + 3,000 + 3 80,400 = 40,000 + 400 + 40,000 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 לפיכך חסרות לו 3 נקודות ( 3 = 3 - 6 ) , ולכן ספרת היחידות של המספר בכרטיס ההפוך היא 3 . התנאי השלישי : א . המורה שלף את הספרה 8 . כמה נקודות קיבלה נירית ? חישוב : ב . נירית קיבלה 6,003 נקודות . איזו ספרה שלף המורה ? חישוב : ג . איזו ספרה על המורה לשלוף כדי שנירית תקבל את מספר הנקודות המרבי ? כמה נקודות היא תקבל ? חישוב : ד . הינה הכרטיסים שקיבל נועם . שניים מהם גלויים, והשלישי הפוך : 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 < המורה שלף את הספרה 4 , ונועם קיבל את אותו מספר נקודות כמו נירית . < המורה שלף את הספרה 3 , ונועם קיבל 6 נקודות . < המורה שלף את הספרה 7 , ונועם קיבל 14,070 נקודות . מה יכול להיות המספר בכרטיס השלישי של נועם ? כתבו שלוש אפשרויות : 80,168 80,400 3 4 80,168 = 80 + 80,000 + 80 + 8 6,003 = 3,000 + 3,000 + 3 80,400 = 40,000 + 400 + 40,000 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 9 8 ,2 3 34 8 ,4 3 88 9 ,2 9 4 סכום הנקודות שקיבל נועם עבור הספרה 7 בשני הכרטיסים הגלויים הוא 070 , 7 ( 070 , 7 = 70 + 000 , 7 ) . 3 7 4 , 9 54 2 9 , 7 5 לפיכך חסרות לו 000 , 7 נקודות ( 000 , 7 = 070 , 7 - 070 , 14 ) , ולכן ספרת האלפים של המספר בכרטיס ההפוך היא 7 . משלושת התנאים שלעיל מתקבל שאלה הספרות הידועות במספר שבכרטיס ההפוך של נועם : 374 במקומות הריקים ( של המאות ושל העשרות ) יש לכתוב ספרות השונות מ- 4 , מ- 7 ומ- 3 . תשובות לדוגמה : 883 , 47 , 693 , 47 , 083 , 47 , 123 , 47 וכן הלאה . בטבלה שב פעילות 2 יש לשים לב לכך שיש גם מספר שלם, ב סעיף א : 1 000 חמשת אלפים ושמונים א 1 100 1 , 1101001,000 1 10 5,080 85 וגם מספרים עשרוניים, לדוגמה ב סעיף ג : 1 000 א 1 100 1 , 1101001,000 1 10 אלפיים ועשר 02 . 2,010 212 נקודה אפס שתיים שימו לב : בטורים הריקים בטבלאות לא כתוב המספר אפס, אך אין זו שגיאה לכתוב אותו . 44

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר