עמוד:40

ג . כפל – הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם שבעה כדורים ירוקים שווים במשקלם לשלושה כדורים חומים . לכן כדי למצוא את המשקל של : : 1 214 34 4 כדור ירוק אחד יש לחלק את המשקל ב- 7 : = = 7 7 5 ק"ג 3 4 משקל הכדור הירוק : ב פעילות 12 כדאי לדון בחוקיות של סדרת התרגילים לפני שפותרים . אפשר לעודד את התלמידים לשער מה תהיה החוקיות בסדרת התוצאות . האם יתקבלו תוצאות בקפיצות שוות ? אם כן, מה יהיה גודל הקפיצה ? לאחר מכן התלמידים יכולים לפתור את ארבעת התרגילים הראשונים בכל סדרה, לבדוק את השערתם, ולהיעזר בחוקיות כדי לפתור את שלושת התרגילים הנותרים . הקשרים בין התרגילים ב פעילות 12 מסייעים למצוא את הקשרים בין התרגילים הנתונים ובין התרגיל הפתור ב פעילות 13 , ולכן מומלץ לפתור את שתי הפעילויות ברצף . פעילות 14 היא פעילות יישום . לטובת התלמידים מופיעה תזכורת על הדרך לחישוב שטח של משולש . פעילות 15 מוגדרת אתגר משום שיש בה גם סעיפים מורכבים יותר, אולם הפתרון בחלק מהסעיפים נשען באופן ישיר על חוק הפילוג . כדאי לתת את הפעילות לכל התלמידים, אך לאפשר לתלמידים מתקדמים פחות לפתור רק סעיף אחד או שניים . השיקולים בבחירת "הסעיף הקל" דורשים גם הם מחשבה ועוזרים לפתח תובנה חשבונית . 40

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר