עמוד:39

ג . כפל – הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם 2 ק"ג . כדור כחול שווה במשקלו לחמישה כדורים צהובים . 7 8 נתון שמשקל הכדור הצהוב הוא לכן התרגיל המתאים לחישוב משקלו של כדור כחול הוא 14 4 10 10 5 5 2 5 2 . 7 78 358 38 38 8 = + = + = + = # # # 14 ק"ג 3 8 משקל הכדור הכחול : סעיף ב : ב חישוב : משקל הכדור הסגול : 2 5 ק״ג 6 4 ״ קג 5 6 ק"ג . 2 5 נתון שמשקל שמונה כדורים סגולים הוא : : . 2 325 45 5 לכן התרגיל המתאים לחישוב משקל כדור סגול אחד הוא = = 8 8 6 ק"ג 4 5 משקל הכדור הסגול : סעיף ג : חישוב : משקל הכדור הירוק : 3 4 ק״ג 1 ג 3 ״ קג 4 לחישוב משקל הכדור הירוק נדרשים שני שלבים . תחילה יש לחשב את משקלם של שלושת הכדורים החומים : 1 ק"ג . 3 4 משקלו של כדור חום אחד הוא 5 ק"ג . 1 4 5 3 3 1 , כלומר משקלם של שלושה כדורים חומים הוא 3 74 214 14 4 = = = # # 39

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר