עמוד:37

ג . כפל – הגורמים הם מספר מעורב ומספר שלם 1 2 12 1 12 + 2 12 = 2 30 = 6 + 24 = 2 1 2 ד קות . קראתי את 12 הע מ ו ד י האחרו נ י ב פ ר, כ ל ע מ ו ד ב 2 קראתי ב מ ש ד קות . אור תרגיל : 30 דרך פתרון אפשרית אחרת : 1 2 1 2 = 12 2 30 = 6 5 = 6 2 2 אור הוא הילד היחיד שיתפנה בתוך חצי שעה ויוכל לשחק עם אפרת . ב פעילות 3 התלמידים מתרגלים פתרון תרגילי כפל של מספר שלם במספר מעורב בעזרת פילוג . ציור המלבן הסכמתי מוכר לתלמידים מפילוג בתרגילי כפל במספרים שלמים . עמוד 68 – ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . מושית הבלשית ל פעילות 4 יש שתי מטרות : האחת, הצגת דרך פתרון אלטרנטיבית לפילוג בפתרון תרגילי כפל שיש בהם מספר מעורב – כתיבת המספר המעורב כשבר . דרך זו מופיעה כדרך של סתיו . היא נכונה ויכולה להיות נוחה בתרגילים מסוימים, ולכן חשוב להכיר אותה, אולם היא לרוב גוררת חישובים לא נוחים ולכן מוצגת כדרך נוספת על הדרך העיקרית . המטרה האחרת היא טיפול בשגיאה נפוצה המודגמת בפתרון של אביב . אביב מפלג את המספר המעורב למספר שלם ולשבר, אך הוא כופל רק את המספר השלם בגורם האחר ומוסיף את השבר בלי לכפול אותו . חשוב לראות את ההבדל בין הפתרון השגוי של אביב לפתרון הנכון של טל כדי להבין את השגיאה ולהימנע ממנה . ב פעילויות 5 – 10 התלמידים מתרגלים פתרון תרגילי כפל של מספר מעורב במספר שלם וכן פעולות אחרות . פעילויות 6 ו- 7 נועדו לחזק את תובנת המספרים, ובפרט לעמת את התלמידים עם התפיסה המוטעית שלפיה כפל תמיד מוביל לתוצאה הגדולה ביותר ביחס לפעולות החשבון האחרות . בשלב זה אין צורך עדיין להגיע להכללות בנושא, אולם כן חשוב לשים לב לכך שלפעמים הסכום של שני מספרים גדול ממכפלתם, וכשמחלקים מספר בשבר קטן מ- 1 מקבלים תוצאה גדולה יותר משמקבלים אם כופלים את המספרים זה בזה . 37

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר