עמוד:30

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם כשנתקלים בתרגיל חילוק של שבר בשבר, קשה לדעת מראש אם התוצאה היא מספר שלם . לכן אפשר להרחיב את אחד השברים, לנסות לפתור על ידי חילוק להכלה ולראות אם התוצאה היא אכן מספר שלם . אם לא, יש לפתור בדרכים אחרות שעדיין לא נלמדו ( הן יילמדו בפרק "כפל וחילוק שברים – חלק ב" ) . לפיכך השימוש בהרחבה כדי לפתור תרגילי חילוק מוצג בפרק כדי לחזק את המשמעות ואת תובנת המספרים, אולם העיסוק בו קצר ואין צורך שכל התלמידים ישלטו בדרך זו באופן מלא . פעילויות 21 ו- 22 הן פעילויות עם המורה, והן נועדו לחשוף את התלמידים לרעיון החדש . פעילות 21 עוסקת בחילוק שבר במספר שלם – התלמידים מתבקשים לחלק שתי כמויות ליטר, לשני חלקים שווים . בשני המקרים המונה אינו מתחלק ב- 2 , ולכן גם 1 3 ליטר ו- 3 4 מיץ, מספר החלקים הצבועים בציור אינו מתחלק ב- 2 . פעילות 22 עוסקת בחילוק שבר בשבר ( כשהתוצאה היא מספר שלם ) – התלמידים 3 2 ליטר ו- 2 3 ליטר יספיקו כמויות המיץ שבקנקנים, 1 6 מתבקשים לבדוק לכמה כוסות של ליטר, שני שברים שהמכנה שלהם אינו 6 . בשתי הפעילויות מומלץ לאפשר לתלמידים לנסות להתמודד עם המצב בעצמם ולאחר מכן לסכם את דרכי ההתמודדות בדיון . כדי לחלק את המיץ ולפתור את התרגילים, התלמידים צריכים להרחיב את השברים . יהיו תלמידים שירחיבו את השבר עצמו כדי שהמונה יתחלק ב- 2 ( בפעילות 21 ) או כדי שהמכנה יהיה 6 ( בפעילות 22 ) , ויהיו תלמידים שיוסיפו קווי חלוקה בציור כדי שמספר החלקים הצבועים יתחלק ב- 2 ( בפעילות 21 ) או כדי שיוכלו לראות שישיות ליטר ( בפעילות 22 ) . ב דיונים כדאי לתת את הדעת על הקשר בין שתי הדרכים . הינה דוגמה לפתרון של סעיף ב של פעילות 22 בעזרת הוספת קווי חלוקה בציור : ב 1 ליטר ליטר . המיץ יספיק ל- כוסות של 1 6 : 2 13 6 4 = 4 ב פעילות 23 התלמידים מתרגלים פתירת תרגילי חילוק משני הסוגים בעזרת הרחבה או בעזרת ציור המשמש להמחשה . הפעילות מוגדרת אתגר . כדאי שכל התלמידים יתנסו בה, אולם תלמידים המתקשים יכולים להסתפק בסעיף אחד או שניים רק כדי להתנסות ברעיון, ואינם מחויבים לשלוט בדרך פתרון זו . 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר