עמוד:31

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם הינה דוגמה לפתרון ב סעיף ד : ד : 3 34 8 = 1 ליטר 6 8 2 עמוד 56 כתב סתרים - צורות במקום מספרים פעילות 24 היא פעילות הצבה . מציבים את המספר 2 במקום המשולש ופותרים את התרגילים, אולם יש קשר בין התרגילים . התרגילים ב סעיפים ב ו- ג שקולים לתרגיל ב סעיף א ויכולים להתקבל ממנו על ידי חוק הפילוג בכפל, ובדומה לכך התרגילים ב סעיפים ה ו- ו שקולים לתרגיל ב סעיף ד ויכולים להתקבל ממנו על ידי חוק הפילוג בחילוק . חלק מהתלמידים יראו את הקשר הזה לפני שהם פותרים את התרגילים וייעזרו בו בכדי לפתור . תלמידים אחרים יפתרו כל תרגיל בפני עצמו ואז יגלו שהתוצאות של כל שלושת התרגילים שוות . כדאי לבקש מהם להסביר מדוע התקבלו תוצאות שוות כדי לעודד אותם לראות את הקשר בין התרגילים . ב פעילויות 25 – 36 יש בעיות מילוליות המתאימות לתרגילי החילוק שנלמדו . בבעיות כפל וחילוק שברים קשה לעיתים למצוא את התרגיל המתאים לבעיה משום שהאינטואיציה יכולה לפעמים להטעות כשעוסקים בשברים . בפרט, התלמידים רגילים שהמכפלה היא תמיד המספר הגדול ביותר מבין שלושת המספרים שבתרגיל – הגורמים והמכפלה . תפיסה זו פעמים רבות מכוונת אותם כשהם נדרשים להחליט אם מתאים לבעיה תרגיל חילוק או תרגיל כפל, ואם תרגיל חילוק – איזה מספר יש לחלק באיזה מספר . בתרגילי חילוק וכפל שיש בהם שברים הרגלים אלה משתנים . המכפלה עשויה להיות קטנה מאחד הגורמים ( או משניהם, כששני הגורמים הם שברים קטנים מ- 1 ) . לכן בבעיות כאלה חשוב במיוחד לבחון היטב את הנתונים, להבין מתוך השאלה מה התפקיד של כל נתון ולשבץ אותו במקום המתאים בתבנית הגורמים והמכפלה . , אך 2 5 פעילות 25 משמשת להדגמת הרעיון . בפעילות מוצגות שתי בעיות שבהן המספרים 2 ו- בכל בעיה התפקיד של כל מספר שונה . בשתי הבעיות אחד המספרים הנתונים הוא המכפלה, ולכן נדרש תרגיל חילוק, אולם ב בעיה א המכפלה היא המספר 2 ואילו ב בעיה ב המכפלה היא . התרגיל הנותר הוא תרגיל כפל . 2 5 השבר כשהתלמידים מחברים בעיה מתאימה לתרגיל, הם נדרשים לשים לב לתפקיד של כל מספר ולמשמעות הפעולה, ובכך הם משפרים גם את המיומנות בפתירת בעיות . 31

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר