עמוד:26

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם ב פעילות 6 מתחילים מהתרגיל, אך לכל תרגיל נלווה ציור של קנקן מיץ בכמות המתאימה ליטר מיץ ועל התלמידים להוסיף קווי חלוקה בסרטוט 3 2 להמחשה . ב סעיף ו , המוגדר אתגר, יש המיץ יספיק ולראות שהתוצאה היא 6 , כך : 1 4 כדי למצוא לכמה כוסות של ו : 3 12 4 = 1 ליטר 1 ליטר 6 ב פעילות 7 התלמידים פותרים תרגילים ללא המחשה, ועליהם להיעזר במשמעות שלמדו . גם בפעילות זו התלמידים מתבקשים לבדוק אחדים מהתרגילים בעזרת תרגילי כפל . ב פעילות 8 התלמידים מיישמים את מה שלמדו בהקשר חדש : קפיצות שוות . במקרה זה לא מדובר בקפיצות על ישר המספרים, אלא בקפיצות של חרגולים, וגודל הקפיצה נתון במטרים . התלמידים יכולים לצייר את המצב באופן סכמתי . למשל, את הקפיצות של אימא חרגול ב סעיף א אפשר לצייר כך : 0 15 15 1550 5050 15 30 4550 5050 אפשר לראות שנדרשות לאימא חרגול 3 קפיצות כדי לחצות את השביל . ב פעילויות 9 – 15 התלמידים פותרים תרגילים משני הסוגים, והם נדרשים לזהות את המשמעות המתאימה לכל תרגיל כדי לפתור אותו . כמו כן בפעילויות אלה מופיעים לראשונה גם מספרים מעורבים . ברוב המקרים כשהמחולק ( המכפלה, המספר הראשון בתרגיל ) הוא מספר מעורב, נוח לכתוב אותו כשבר גדול מ- 1 כדי לפתור . פעילות 9 ( עם המורה ) משמשת להקניה . מהתרגילים שבפעילות יש כאלה שבהם כמות 16 6 , כדי לעודד את 2 , וכאלה שבהם היא מופיעה כשבר, 4 6 המיץ מופיעה כמספר מעורב, התלמידים לחשוב על האפשרות לעבור בין שני הייצוגים . כמו כן חלק מהתרגילים מתאימים למשמעות של חילוק להכלה ( לכמה כוסות בגודל נתון המיץ מספיק ? ) וחלק מתאימים למשמעות של חילוק לחלקים ( אם מחלקים את המיץ שווה בשווה למספר נתון של כוסות, כמה מיץ יהיה בכל כוס ? ) . 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר