עמוד:25

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם 4 6 , אולם בשלב זה 2 3 לשבר שימו לב לכך שהוספת הקווים מקבילה למעשה להרחבת השבר יש לעודד פתרון בעזרת הציור . ב פעילות 3 יש תרגילים ללא ציורי קנקנים, ונרמז לתלמידים שהם יכולים לדמיין את המצב המתאים . בסוף הפעילות בודקים אחדים מהתרגילים בעזרת תרגיל כפל . חשוב שהתלמידים יגלו שהקשרים המוכרים בין כפל לחילוק במספרים שלמים קיימים ותקפים גם בשברים . ב פעילות 4 התלמידים מיישמים חילוק שברים בהקשר של קפיצות על ישר המספרים . לכל מצב של קפיצות שוות על ישר מספרים אפשר להתאים תרגיל חילוק ולהפך . פעילויות 5 – 8 עוסקות בתרגילי חילוק של שבר בשבר שבהם התוצאה היא מספר שלם, במצבים של חילוק להכלה . המבנה של הפעילויות דומה מאוד למבנה הפעילויות הקודמות : ב פעילות 5 מתחילים מהמצב – חלוקת מיץ לכוסות בגודל נתון – ומצמידים לו תרגיל חילוק . בצבע אחר ולראות שהמיץ יספיק ל- 3 כוסות, כך : 2 5 לדוגמה, ב סעיף ב אפשר לסמן כל ב תרגיל : ליטר . המיץ יספיק ל- כוסות של 2 5 1 ליטר 1 ליטר 6 2 : 5 3 = 5 3 חשוב לקרוא עם התלמידים את ההסבר שמתחת לפעילות 5 כדי שיבינו שדרך הפתרון שהם לומדים אינה מתאימה לכל התרגילים שמחלקים בהם שבר בשבר : שימו לב : בכל הסעיפים המיץ מספיק למספר שלם של כוסות . בכל תרגילי החילוק של שבר בשבר בפרק זה המנה היא מספר שלם . בפרק "כפל וחילוק שברים – חלק ב" תלמדו לפתור גם תרגילי חילוק של שבר בשבר שהמנה שלהם אינה מספר שלם . 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר