עמוד:24

ב . חילוק – אחד הגורמים ( המחלק או המנה ) הוא מספר שלם כמו כן אפשר להתאים לתרגיל שבו מחלקים מספר כלשהו בשבר והתוצאה היא מספר שלם 2 : 10 אפשר להתאים משמעות זו : 1 2 גם משמעות של חילוק לחלקים . לדוגמה : לתרגיל = 2 שעות . כמה ק"מ צריך לסלול בכל שעה אם עובדים 1 2 צריך לסלול שביל באורך 10 ק"מ ב- בקצב קבוע ? משמעות זו נכונה ומתאימה, אך ברוב המקרים אינה מסייעת לפתור את התרגיל . פעילויות 1 – 4 עוסקות בתרגילי חילוק של שבר במספר שלם במצבים של חילוק לחלקים . ב פעילות 1 מתחילים מתיאור המצב : בקנקן יש כמות מסוימת של מיץ, ואותה יש לחלק שווה בשווה בין שלושה ילדים . התלמידים יכולים להיעזר בציורי הקנקנים כדי למצוא את כמות המיץ שיקבל כל ילד . תרגילי החילוק נגזרים מתוך המצב . יש לוודא שהתלמידים מבינים כיצד להתאים תרגיל חילוק לכל סעיף . זוהי פעילות "עם המורה" מאחר שהמצב חדש לתלמידים . לאחר שמוודאים שהמשימה מובנת, יש לאפשר לתלמידים להתמודד לבד עם הפעילות ולבסוף לדון יחד בפתרונות ובדרכי החלוקה . ב פעילות 2 התרגיל נתון, והתלמידים נדרשים להסיק מתוך התרגיל לכמה חלקים שווים יש לחלק את המיץ בקנקן . לדוגמה ב סעיף א , אפשר לחלק את המיץ בקנקן ל- 2 חלקים שווים ולפתור, כך : א 1 ליטר : 6 10 3 = 2 10 ב סעיפים א – ה המונה של השבר מתחלק במספר השלם הנתון, ולכן גם מספר החלקים שרואים בציור מתחלק למספר החלקים הנדרש . לעומת זאת ב סעיף ו , המוגדר אתגר, יש להוסיף קווי חלוקה בסרטוט כדי לחלק את המיץ ל- 4 חלקים שווים, כך : ו : 2 3 = 4 1 ליטר 1 6 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר