עמוד:21

א . כפל – הגורמים הם שבר ומספר שלם – חזרה והעמקה 7 6 2 3 2 9 1810 810 10 7 מטר . חישוב : = + = + # # 8 10 היקף המחצלת הסגולה הוא 11 10 2 5 2 4 87 17 7 11 מטר . חישוב : = + = + # # 1 7 היקף המחצלת הירוקה הוא לפיכך למחצלת הירוקה היקף גדול יותר . ב פעילות 11 התלמידים מתרגלים פתרון תרגילים לפי חוקי סדר פעולות החשבון, ובכל התרגילים יש שברים . רוב התרגילים בנויים כך שאם מצמצמים את תוצאות הביניים וכותבים אותם כמספרים מעורבים או שלמים, מקבלים תרגילים קלים מאוד לחישוב בעל פה . השאלות שלאחר התרגילים נועדו להפנות את תשומת לב התלמידים לכך . עמוד 35 כתב סתרים - צורות במקום מספרים פעילות 12 היא פעילות רגילה של הצבה – מציבים את המספר 2 במקום הצורה ופותרים את התרגילים, אולם יש קשר בין התרגילים : ב סעיפים א – ג מקבלים את אותה התוצאה, וכך גם ב סעיפים ד – ו . להרחבה אפשר לשאול את התלמידים : האם נקבל תוצאות שוות גם אם נציב מספר אחר במקום הצורה ? מדוע ? תלמידים מתקדמים יכולים להציע שלשות תרגילים כאלה משלהם . פעילות 13 היא פעילות של הכללה . לא נתון איזה מספר מתאים לצורה, אולם נרמז שהסימן המתאים בין התרגילים אינו תלוי במספר שמציבים . תלמידים מתקדמים יכולים להסיק איזה סימן מתאים מתוך הבנת הקשרים בין התרגילים בשני הצדדים . תלמידים אחרים יכולים להציב כמה מספרים כרצונם, לבדוק איזה סימן מתאים ולאחר מכן לנסות ולהסביר מדוע הסימן מתאים גם למספרים האחרים . הינה הפתרונות של פעילויות 12 ו- 13 : כ תב תרי - צורות ב מ קו מ פ רי 12 . הציבו ופתרו את התרגילים . 13 . כתבו < או > או = . 3 3 6 ג # 4 5 6 # א # 6 10 5 8 ד # ב # הוא מספר שלם וחיובי . 2 = 9 10 ד = # 4 7 א = # 1 10 1 7 ה = # # 9 ב = # # 4 3 10 2 7 ו = # # 3 ג = # # 2 3 28 8 + # # 1 4 # # 3 2 10 # # 4 2 2 8 1 1 = 7 18 7 8 1 = 10 4 1 = 510 1 1 7 1 1 4 1 7 5 4 1 5 = < = < 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר