עמוד:20

א . כפל – הגורמים הם שבר ומספר שלם – חזרה והעמקה 6 ליטרים 3 10 6 9 . לפיכך בית הספר רכש 7 6310 310 10 ב סעיף א התרגיל המתאים הוא = = # של צבע לבן . את סעיף ב אפשר לפתור בעזרת שני תרגילים שונים או בעזרת תרגיל שרשרת . שימו לב לכך שכדי לחבר את כמויות הצבעים בקלות ( ללא צורך במכנה משותף ) , כדאי לכתוב את המכפלות 12 10 2 15 7 . מערבוב 3 28 213 308 53 58 8 כמספר מעורב וכמספר שלם : = + = + = + # # 12 ליטרים של צבע ירוק . 5 8 הצבעים מתקבלים ב סעיף ג יש בעיית השוואה . שואלים על הכמות הכוללת של הצבע, ולכן זוהי בעיה דו-שלבית . אפשר לענות עליה בעזרת שאלת ביניים : בכמה צבע לבן השתמשו ? התרגיל הנדרש כדי לענות 4 ( שימו לב שבמקרה זה נוח להשאיר את התוצאה כשבר 5 206 6 על שאלת הביניים הוא = # לא מצומצם כדי להמשיך בחישוב ) . כדי למצוא בכמה צבע השתמשו בסך הכול, יש לחבר את ליטרים של 1 6 . מערבוב הצבעים מתקבלים 4 5 206 256 16 6 הכמויות של שני הצבעים : = = + 4 צבע ורוד . . תלמידים מתקדמים 5 6 5 6 4 25 16 6 אפשר כמובן לכתוב תרגיל שרשרת אחד : = = + # 4 ב- 5 : 5 6 במיוחד יכולים לשים לב לכך שאפשר למעשה לפתור תרגיל כפל אחד בלבד ולכפול את 4 פעמים עבור הצבע הלבן ועוד פעם אחת עבור הצבע האדום . הינה הפתרון של פעילות 9 : 9 . כתבו + או - או # . 1 2 4 5 5 3 ה = 1 2 3 7 5 5 ג = 2 א = 2 7 4 3 4 1 1 5 ו = 3 3 ד = 2 2 2 1 8 1 14 8 ב = 1 + - - ב פעילות 10 התלמידים מחשבים שטחים והיקפים של מלבנים בעזרת תרגילי כפל . ב סעיף א עליהם לשער לאיזו מחצלת שטח והיקף גדולים יותר . הכוונה היא שהתלמידים ינסו להעריך על פי הסרטוט, ולא על פי התרגילים . כשמשערים יש מוטיבציה לבצע את החישוב – לבדוק אם ההשערה נכונה . כמו כן ההשערה מסייעת לעשות בקרה על התוצאה המתקבלת . 3 מ' 5 מ' 9 10 מ' 4 7 מ' 2 3 9 2710 710 10 = = # 2 מ"ר . חישוב : 7 10 שטח המחצלת הסגולה הוא 2 5 4 207 67 7 2 מ"ר . חישוב : = = # 6 7 שטח המחצלת הירוקה הוא לפיכך למחצלת הירוקה שטח גדול יותר . 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר