עמוד:10

השבר כמנת חילוק ב פעילות 5 התלמידים מתרגלים פתרון תרגילי חילוק . בשלב זה התלמידים מסתמכים על הכלל שלפיו אפשר להציג את התוצאה של כל תרגיל חילוק כשבר . לאחר שמצאו את השבר המתאים, עליהם לצמצם אותו או להפוך אותו למספר מעורב כדי למצוא אותו בטור התוצאות . התלמידים עלולים לטעות בכיוון – לבלבל בין מונה למכנה . במקרים כאלה כדאי לקשר את התרגיל לאחד הסיפורים המוחשיים שהופיעו בתחילת הפרק : לפי התרגיל, כמה עוגות מחלקים לכמה קוסמים ? האם הגיוני שהתוצאה תהיה גדולה מ- 1 או קטנה מ- 1 ? מושית הבלשית עמוד 9 – פעילויות מושית הבלשית עוסקות בסדרות ובחוקיות . הן משולבות בתוך הפרקים באופן שאינו תלוי ברצף הלימוד . רוב הפעילויות מיועדות לעבודה עצמית של התלמידים . פעילות זו היא הראשונה בנושא, ולכן נדרשת הנחיית מורה . ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 121 - 132 ) . ב פעילויות 6 – 9 התלמידים עוסקים בהשוואה בין תוצאות תרגילי חילוק ל- 1 . התלמידים יכולים להשוות את התוצאות ל- 1 על ידי כך שהם מוצאים את השבר המתאים לתרגיל ומתבססים על ידע קודם בנוגע להשוואת שברים ל- 1 , או על ידי קישור התרגיל למשמעות קונקרטית ( קוסמים ועוגות למשל ) כפי שהוצע בהסבר לפעילות 5 . ב פעילויות 10 – 14 התלמידים משתמשים בחילוק כדי ליצור תרגילים של חיבור חוזר לפי תוצאה נתונה . בעזרת פעילויות אלה הם מקשרים בין משמעות החילוק כפעולה הפוכה לכפל ובין משמעות הכפל כחיבור חוזר . פעילויות 10 ו- 11 עוסקות במספרים שלמים בלבד . במספרים שלמים קל יותר להבין שכדי למצוא מספרים מתאימים, יש לחלק את התוצאה במספר המחוברים . פעילויות 12 – 15 חוזרות על אותו הרעיון, אך בחלק מהסעיפים יש לכתוב שברים . פעילויות 16 – 17 עוסקות בתרגילי חילוק בעלי תוצאות שוות . לכאורה, פעילויות אלה כמעט מובילות לעיסוק בשבר במובן של יחס, משמעות שעדיין לא נלמדה . עם זאת מטרת הפעילויות היא להביא לתשומת לב התלמידים כמה עקרונות : • לתרגילי חילוק שונים יכולות להיות תוצאות שוות . • התלמידים יודעים למצוא שברים שווים בעזרת צמצום והרחבה . מאחר שאפשר לכתוב את התוצאה של כל תרגיל חילוק כשבר, אפשר להיעזר בידע על שברים כדי למצוא תרגילי חילוק שונים בעלי תוצאות שוות . שימו לב ש פעילויות 18 – 20 יוצרות רצף : ב פעילויות 18 ו- 19 התלמידים חוזרים על הנושא של צמצום והרחבת שברים . ב פעילות 20 יש למצוא את התרגיל המתאים לשבר, ואפשר לעשות זאת בעזרת צמצום והרחבת שברים . בדוגמה בפעילות זו יש רמז המסייע לפתרון : 20 . פתרו את המשוואות . : 3 4 ד וג מ ה 8 = 6 6 3 4 אפשר להיעזר בהרחבת שברים ולהשלים : = 8 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר