עמוד:5

מבוא לפרק השבר כמנת חילוק מאיה עידן אלעדגלימאיה עידן אלעדגלי גלי אלעד עידן מאיה עידן אלעדגלי מאיה 3 עוגה . כשמחלקים 3 עוגות בין 4 ילדים, כל ילד מקבל 4 3 בסך הכול 1 4 מכל עוגה, כלומר 4 מחלקים כל עוגה ל- 4 חלקים שווים, וכל ילד מקבל : ) . במשמעות זו המונה של השבר מייצג את מספר השלמים, והמכנה מייצג את 3 4 ( = 4 3 מספר הקבוצות שאליהן מחלקים את השלמים . במשמעות זו קו השבר מקביל לסימן החילוק . פרק זה הוא קצר – יש בו יחידה אחת בלבד, אך יחידה זו נוגעת בכמה נושאים : • הרעיון שכל שבר מייצג בין היתר תוצאה של תרגיל חילוק . לפיכך יש אפשרות לפתור כל תרגיל חילוק של מספרים טבעיים על ידי מציאת השבר המתאים . • ההקבלה בין תרגיל חילוק ובין השבר המתאים לו מאפשרת להשוות תוצאות של תרגילי חילוק בלי לפתור אותם, למצוא תרגילי חילוק בעלי תוצאות שוות ולהשוות בין תרגיל חילוק למספר על סמך ידע מתחום השברים ( השוואת שברים, הרחבה וצמצום ) . • עד כה התלמידים נתקלו כמעט תמיד בתרגילי חילוק שבהם המחולק גדול מהמחלק, ולכן כשנדרש תרגיל שבו המחולק קטן מהמחלק, תלמידים רבים עלולים לטעות ולהתאים תרגיל הפוך מהתרגיל המתבקש . היכולת לבצע אומדן ולהבין אם התוצאה אמורה להיות גדולה או קטנה מ- 1 עוזרת לכתוב את התרגיל בכיוון הנכון ולא להחליף בין המחולק למחלק . • אפשר לפתור תרגילי חילוק שהתוצאה שלהם אינה מספר שלם בשתי דרכים : על ידי כתיבת התוצאה כשבר, כפי שנלמד בפרק זה, או כתרגיל חילוק עם שארית כפי שעשו התלמידים עד כה . חשוב להבין את הקשרים ואת ההבדלים בין שני סוגי הפתרון . כשנתון תרגיל ואין הקשר או הנחיה מפורשת, יש לכתוב את התוצאה כשבר . כשנתונה בעיה מילולית, יש לבחון את ההקשר כדי לדעת מה הפתרון המתבקש . 7 7 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר