עמוד:11

8 . על המדפים הכתומים בחנות ג'לי-לי מניחים רק שקיות שבהן היחס בין מספר סוכריות התות למספר סוכריות הבננה הוא 2 : 5 . זו התבנית המתאימה ליחס : האם שקית זו מתאימה למדף הכתום ? ד יון קראו את השיחה בין לני לאיתן . האם לני צודקת ? האם איתן צודק ? א . הקיפו את השקיות המתאימות למדפים הכתומים – שקיות שבהן היחס בין מספר סוכריות התות למספר סוכריות הבננה הוא 2 : 5 . ב . יש שש שקיות שאינן מתאימות למדפים הכתומים . בכל אחת מהן תקנו את אחד המספרים כך שהשקית תתאים ליחס 2 : 5 בין סוכריות התות לסוכריות הבננה . לא, כ י כ ד י לקבל מ תב נ ית ז ו 4 סו כ ריות ב ננ ה צריך להשת מ ש בתב נ ית פ ע מ יים, אבל א ז יהיו לא, כ י בתב נ ית יש 5 סו כ ריות תות רק 10 סו כ ריות תות . ואי א פ שר לה כ ין ממנ ה שקית שבה 12 סו כ ריות תות, כ י 12 אי נ ו כ פ ולה של 5 . לני איתן 30 סוכריות תות 25 סוכריות תות 16 סוכריות בננה 20 סוכריות תות 10 סוכריות בננה 40 סוכריות תות 12 סוכריות בננה 8 סוכריות בננה 30 סוכריות תות 20 סוכריות תות 20 סוכריות בננה 15 סוכריות תות 50 סוכריות בננה 35 סוכריות תות 12 סוכריות בננה 14 סוכריות בננה 12 סוכריות תות 4 סוכריות בננה א . יצירת כמויות לפי יחס נתון 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר