עמוד:10

מיםאורז . ב . לבישול אורז לבן צריך כמות מים וכמות אורז ביחס של 3 : 2 הטבחים בחברת ההסעדה הכינו כמויות של אורז ומים . > מי מארבעת הטבחים הכין כמויות לפי היחס הנדרש ? הקי פו . > מי מהטבחים טעה בהכנת הכמויות ? מה עליו לעשות כדי שכמות המים תתאים לכמות האורז ? מים אורז מיםמיםמים מיםאורזאורז מים אורז אורז אורז מיםמיםמיםמיםמיםמיםמים אורז אורזאורז מים אורז מיםמים אורז אורזאורז מיםמיםמים מיםאורז מים מ ת כ ו ן ל ה כ נ ת א ו ר ז ל ב ן : מ ר ת י ח י ם 3 כ ו ס ו ת מ י ם . מ ו ס י פ י ם 2 כ ו ס ו ת א ו ר ז ו- 2 כ פ ו ת ש מ ן . מ ת ב ל י ם ב מ ל ח ו ב פ ל פ ל ו מ ב ש ל י ם ע ל א ש ק ט נ ה כ- 0 2 ד ק ו ת . ערןשאול שולישוש חצי כ וס מ ים כ תב סתרים - צורות ב מ קום מ ס פ רים 7 . אילו מספרים מתאימים לצורות ? כתבו 3 אפשרויות . = = = = = = היחס בין ל- הוא 7 : 5 א . יצירת כמויות לפי יחס נתון 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר