עמוד:8

5 . בחנות ג'לי-לי הכינו שקיות שונות של סוכריות קפה וסוכריות תפוז מתבנית זו : קפהתפוז א . השלימו את היחס המתאים לתבנית : : ב . הטבלה שלפניכם מתארת את השקיות שהכינו מתבנית זו . השלימו אותה . מספר הפעמים שמשתמשים בתבנית מספר סוכריות מספר סוכריות התפוז בשקית מספר הסוכריות הקפה בשקית בשקית בסך הכול 123042 6 שקית 1 4 שקית 2 20 שקית 3 1 שקית 4 9 שקית 5 10 שקית 6 10 שקית 7 10 שקית 8 • מצאו כמה שיותר הכללות בטבלה . ד יון 1 2 ממספר סוכריות התפוז . • שירה אמרה שמספר סוכריות הקפה בתבנית גדול פי 2 : . רון אמר שבכל שקית שנוצרת מהתבנית הזאת מספר 1 2 היא חישבה כך : = 2 2 5 1 2 ממספר סוכריות התפוז . האם רון צודק ? סוכריות הקפה גדול פי 2 1 2 ובין היחס בין מספר סוכריות הקפה למספר סוכריות התות ? • מה הקשר בין המספר 2 ד וג מ ה היחס בין מספר כלשהו למספר אחר שווה למנה המתקבלת מחילוק המספר במספר האחר . א . יצירת כמויות לפי יחס נתון 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר