עמוד:7

עם ה מ ורה 4 . תמר בחרה בתבנית של 4 סוכריות דבש ו- 3 סוכריות פטל : דבשפטל א . השלימו את היחס בין מספר סוכריות הדבש למספר סוכריות הפטל : : פטלדבש ב . השלימו את היחס בין מספר סוכריות הפטל למספר סוכריות הדבש : : • מה הקשר בין שני היחסים שכתבתם בסעיפים א ו- ב ? ד יון • מה הקשר בין השברים שכתבתם בסעיפים ג ו- ד לשברים שכתבתם בסעיף ה ? ה . תארו שתי שקיות של סוכריות המתאימות לתבנית שלמעלה והשלימו : ד . מה החלק של סוכריות הפטל מסך כל הסוכריות בתבנית ? ג . מה החלק של סוכריות הדבש מסך כל הסוכריות בתבנית ? שקית 1 > משתמשים בתבנית פעמים . בשקית יש סוכריות דבש ו- סוכריות פטל . בשקית יש סוכריות בסך הכול . > מה החלק של סוכריות הדבש מסך כל הסוכריות בשקית ? > מה החלק של סוכריות הפטל מסך כל הסוכריות בשקית ? שקית 2 > משתמשים בתבנית פעמים . בשקית יש סוכריות דבש ו- סוכריות פטל . בשקית יש סוכריות בסך הכול . > מה החלק של סוכריות הדבש מסך כל הסוכריות בשקית ? > מה החלק של סוכריות הפטל מסך כל הסוכריות בשקית ? א . יצירת כמויות לפי יחס נתון 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר