עמוד:14

זוויות 14 . לפניכם זווית . השתמשו בשקף להשוואת זוויות המצורף לחוברת האביזרים והקיפו את האותיות של כל הזוויות השוות לזווית הנתונה . 15 . היעזרו בשקף להשוואת זוויות וסדרו את האותיות של הזוויות לפי גודל הזוויות : ד ש ח ה צ וח ל כיצד משווים בין שתי זוויות בעזרת השקף להשוואת זוויות ? מתאימים את מפתח הקרניים לזווית אחת ובודקים אם כדי להתאים אותו לזווית האחרת צריך להקטין או להגדיל את המפתח . ב ד יקה הרכיבו מהאותיות שהקפתם מילה המתארת זווית : ה ב ד יקה האם קיבלתם שם של בגד ? הזווית הזווית הקטנה ביותר הגדולה ביותר הזווית המסומנת באדום קטנה מהזווית המסומנת בכחול . א . מצולעים - חזרה והעמקה 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר