עמוד:12

10 . באילו מהמצולעים שלפניכם יש צלעות מקבילות ? סמנו כל זוג צלעות מקבילות באותו צבע . בחרו צבע שונה לכל זוג . ב ד יקה האם מצאתם שלושה זוגות של צלעות מקבילות ? א ד וג מ ה דגב חי ד ות מ פ רי הסבירו : השלימו את המספר החסר . 36 1 2 3 30 1 5 2 93 3 1 3 2 0 3 50 2 5 2 א . מצולעים - חזרה והעמקה 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר