עמוד:8

4 . באילו מצולעים יש אלכסונים הנמצאים מחוץ למצולעים ? סרטטו את כל האלכסונים האלה . 5 . כל אחד מהילדים סרטט קטע אדום במשושה . מתחו קו מכל ילד למשושה המתאים . דגבא סר טט תי קו סי מ ט רייה שאי נ ו אל כ סון . סר טט תי אל כ סון שהוא מאי גם קו סי מ ט רייה . סר טט תי אל כ סון ה נמ צא בתוך ה מ שושה ואי נ ו קו סי מ ט רייה . רוני סר טט תי אל כ סון גידי ה נמ צא מ חוץ ל מ שושה . אדם א . מצולעים - חזרה והעמקה 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר