עמוד:7

ד וג מ ה א ג 3 . » סרטטו בכל מצולע את כל האלכסונים היוצאים מהקודקוד המודגש . השתמשו בסרגל . ב » מה הקשר בין מספר האלכסונים שסרטטתם בכל סעיף ובין מספר הקודקודים במצולע ? » באילו מהסעיפים אחד האלכסונים שסרטטתם הוא גם קו סימטרייה ? , הדגישו את האלכסונים האלה . » נסו להסביר : מדוע בשני המצולעים האחרים אין אלכסון שהוא גם קו סימטרייה ? ון ס ל כ אל כ סון א אלכסון במצולע הוא קטע המחבר שני קודקודים שאינם על אותה צלע . שימו לב, אלכסון של מצולע לא תמיד נמצא כולו בתוך המצולע . אלכסונים א . מצולעים - חזרה והעמקה 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר