עמוד:6

2 . לאילו מהמצולעים יש סימטרייה שיקופית ? סרטטו בהם את כל קווי הסימטרייה . אפשר להיעזר בשקף "מצולעים 1 " שבחוברת האביזרים ( עמוד 6 ) . אם אפשר לקפל צורה כך שחלק אחד שלה יכסה בדיוק את החלק האחר, יש לה סימטרייה שיקופית . קווי הקיפול נקראים קווי הסימטרייה . ב מ שולש ה ז ה יש שלושה קווי סי מ ט רייה . קו סי מ ט רייה קו סי מ ט רייה » לאילו מהמצולעים בעמוד הקודם יש סימטרייה שיקופית ? הקיפו אותם . ב ד יקה האם מצאתם שני מצולעים שאין להם סימטרייה שיקופית ? האם בשיטה של מעיין יכולים להתקבל רק מצולעים שיש להם סימטרייה שיקופית ? ד יו א ד וג מ ה ב ה ד ג א . מצולעים - חזרה והעמקה 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר