עמוד:141

141 שָ לֵ ם וַ חֲ לָ קָ י ו הַ זְ מַ ן שֶ לָ נ וּ מְ נַ גְ נִ י ם בְּ יַחַ ד יֵש מָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ! אֲ נִ י וַ אֲ חֵ רִ ים מִילִי ם חֲדָשׁ וֹ ת שֶׁלָמַדְנוּ שְמוֹת עֶצֶם أسماء חַג, חַגִים عيد، أعياد הַרְגָשָה شعور פְּעָלִים أفعال זוֹרֵק, לִזְרוֹק يرمي מוֹצִיא, לְהוֹצִיא يُخرِج מַחֲזִיר, לְהַחְזִיר يُعيد מְטַפֵּל, לְטַפֵּל يعالج מַצִיל, לְהַצִיל يُنقذ מֵרִים, לְהָרִים يرفع מְשַנֶה, לְשַנוֹת يغيّر מִשְתַתֵף, לְהִשְתַתֵף يشارك נֶהֱנֶה, לֵיהָנוֹת يستمتع פּוֹגֵעַ, לִפְגוֹעַيمسّ שוֹתֵל, לִשְתוֹל يغرس שָׂם לֵב, לָשִׂים לֵב انتبه כָּל מִינֵי متفرّقات בִּזְהִירוּת بحذر 141

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר