עמוד:115

115 שָ לֵ ם וַ חֲ לָ קָ י ו הַ זְ מַ ן שֶ לָ נ וּ מְ נַ גְ נִ י ם בְּ יַחַ ד יֵש מָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ! אֲ נִ י וַ אֲ חֵ רִ ים מִילִי ם חֲדָשׁ וֹ ת שֶׁלָמַדְנוּ שְמוֹת עֶצֶם أسماء אִיכָּר, אִיכָּרִים فلاّح، فلاّحون דַקָה, דַקוֹת دقيقة، دقائق מַמְלָכָה, מַמְלָכוֹת مملكة، ممالك עֲבוֹדָה, עֲבוֹדוֹת عمل، أعمال שֵינָה نوم תְרוּפָה, תְרוּפוֹת دواء، أدوية פְּעָלִים أفعال מְחַיֵיךְ, לְחַיֵיךְ يبتسم מַסְפִּיק, לְהַסְפִּיק يكون لديه متّسع من الوقت מְפַהֵק, לְפַהֵק يتثاءب נִרְדָם, לְהֵירָדֵם ينام שוֹכֵב, לִשְכַּב يستلقي תְאָרִים صفات מוּכָן, מוּכָנָה مستعدّ، مستعدّة עַצְבָּנִי, עַצְבָּנִית عصبيّ، عصبيّة כָּל מִינֵי متفرّقات חֵצִי, חֲצִי نصف סְתָם لا شيء פָּחוֹת أقلّ רוֹב הַזְמַן معظم الوقت 115

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר