עמוד:55

מָ ה הַ הֶ בְ דֵ ל ? ד וֹ מִ ים וְ גַ ם ש וֹ נִ ים יְ לָ דִ ים בָּ ע וֹ לָ ם הַ מַ יִ ם בָּ ע וֹ לָ ם 5555 1 . 2 | דוֹמִים וְגַם שוֹנִים 56 2 . 2 | יְלָדִים בָּעוֹלָם 70 3 . 2 | הַמַיִם בָּעוֹלָם 84 2 . דַבְּרוּ בַּכִּיתָה : אִמְרוּ מָה הַהֶבְדֵלִים בֵּין שְתֵי הַתְמוּנוֹת . דוּגְמָה : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה יֵש בָּלוֹן, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה יֵש מָטוֹס . אוֹ : בַּתְמוּנָה הָרִאשוֹנָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע אָדוֹם, וּבַתְמוּנָה הַשְנִייָה הַחוּלְצָה שֶל הַיֶלֶד בְּצֶבַע כָּחוֹל . עמוד 55עמוד 54 מסומן כדוגמה : מטוס אפור מעל העץ מסומן כדוגמה : בלון אפור מעל העץ 1 . פרח על העץתפוח על העץ 2 . אופניים ליד העץ – עם חתולאופניים ליד העץ – בלי חתול 3 . שלט על מגדל אייפל : כיתוב בעבריתשלט על מגדל אייפל : כיתוב בערבית 4 . מצד שמאל למעלה, שתי ציפורים מצד שמאל למעלה, ציפור אחת 5 . אישה מימין – בלי תיקאישה מימין – עם תיק 6 . ילדה גבוהה - עם שיער קצרילדה גבוהה – עם שיער ארוך 7 . כיתוב על הסווטשירט הירוק - בערביתכיתוב על הסווטשירט הירוק - באנגלית 8 . ילדה קטנה – עם כובע ירוק ילדה קטנה – עם כובע אדום 9 . סבא – בלי משקפייםסבא – עם משקפיים 10 . נער גבוה – חולצה כחולהנער גבוה - חולצה אדומה 11 . איש מימין – עם ספראיש משמאל – בלי ספר 12 . פעילות 2 בשיחה בכיתה התלמידים ידברו על ההבדלים שמצאו . לצורך כך עליהם להשתמש בביטויים של הנגדה, למשל : "בתמונה הראשונה יש בלון מעל העץ ובתמונה השנייה יש מטוס . " או : "בשתי התמונות יש אופניים, אבל בתמונה השנייה יש חתול ליד האופניים ובתמונה הראשונה אין חתול . כדאי לעודד את התלמידים לומר משפטים מפורטים ככל האפשר . 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר