עמוד:ט

רשימה ביבליוגרפית ואתרים מומלצים תוכניות לימודים 1 . תוכנית לימודים "עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים" לשלוש חטיבות הגיל : ג - יב, ירושלים התשע"ב ( 2011 ) . 2 . תוכנית לימודים "טעימות בשפה העברית" לכיתות א - ב בבתי הספר הערביים ( 2016 ) . 3 . "עברית על הרצף", חוזר מנכ"ל : תכנית משרד החינוך לשיפור שליטת תלמידי החברה הערבית בשפה העברית המדוברת, התשע"ה ( 2015 ) . 4 . "מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד, מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות", משרד החינוך, אגף מו"פ . 5 . מסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות : למידה, הוראה, הערכה ( מהא"ם ) , היחידה למדיניות שפה, מועצת אירופה, שטרסבורג ( 2016 ) . מאמרים אקדמיים 1 . אולשטיין, ע' ומורסיה, מ' ( 2014 ) . גישות מבוססות שיח : מסגרת חדשה להוראה וללמידה של שפה שנייה, בתוך : דוניצה - שמידט, ס' וענבר – לוריא, ע', עורכות ( 2014 ) . סוגיות בהוראת שפות בישראל, חלק ב', מכון מופת . 2 . בלום קולקה, ש', "פיתוח תכניות לימודים בשפת האם ובשפה שנייה" . בתוך נבו, נ' ואולשטיין ע' ( תשס"ח ) , השפה העברית בעידן הגלובליזציה, י"ל מאגנס, ירושלים, האוניברסיטה העברית . 3 . גונן, ע', "שינוי לשוני פעיל ומִבְדָּל בעברית הישראלית - שם המספר כמקרה מבחן", בלשנות עברית 71 , תשע"ז, עמ' 17 - 34 . 4 . כ' ווייסמן, א' גונן ( 2011 ) , עברית אינטרנטית . הוצאת כתר . אתרים מומלצים 1 . אצטבא – קהילה לומדת עברית בבית הספר הערבי 2 . آفاق ( אופק ) – הילקוט הדיגיטאלי, עברית לדוברי ערבית, מטח 3 . כותר – ספרי לימוד דיגיטאליים, עברית לדוברי ערבית, מטח 4 . אתר האקדמיה ללשון העברית ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר