עמוד:ח

מומלץ גם להפעיל בכיתה ובבית הספר פעילויות ואירועים המקדמים התנסויות של התלמידים ברוח הלמידה המשמעותית , כגון : הקמת שוק עירוני בחצר בית הספר, שבו קונים ומוכרים בעברית ; הכנת ספרונים אישיים למשפחה או לחברים צעירים בבית הספר ; יום קומיקס בעברית ; בוקר שירה בעברית ; יום משחקי חצר בעברית ; חגיגה של יום הלשון העברית ( מתקיים בתאריך כ"א בטבת ) ; המחזת הצגות המבוססות על סיפורים מהספר והצגתן בהפסקה או ביום הורים ; יום השפות ( שבו יש פעילויות בשלוש השפות ) , ועוד . הערכת הישגי התלמידים היא חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה 10 . על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך יש לשלב בין שני סוגים של פעולות הערכה : א . הערכה מעצבת ( מבוססת על הגישה האיכותית ) – המטרה המרכזית של ההערכה המעצבת היא קידום הלמידה והיא אמורה להוות חלק אינטגראלי מתהליך ההוראה והלמידה . ההמלצה היא לשתף את התלמידים ביעדים ובקריטריונים שעל פיהם הם מוערכים ולתת משוב מפורט שיסייע להם להתקדם בלמידה, כולל הזדמנויות למשוב עמיתים . ב . הערכה מסכמת ( מבוססת על הגישה הכמותית ) – המטרה המרכזית של ההערכה המסכמת היא בחינת ההישגים של התלמידים בנקודת זמן ספציפית לצורך סיכום או דיווח ( למשל לצורך מתן ציון בסיום שליש או בסוף שנת הלימודים ) . ספרי הסדרה "מדברים בעברית" מספקים מגוון הזדמנויות לפעולות הערכה משני הסוגים . מומלץ להיעזר בתכנון פעולות ההערכה בטבלה המופיעה במבוא של המדריך למורה, שבה מפורטים יעדי ההוראה וביצועי ההבנה ברמות החשיבה השונות כנדרש בתוכנית הלימודים . בנוסף, מוצעים למורים מבדקים מתוקשבים לצורך הערכה מסכמת בסוף כל פרק בכל אחד מהספרים . המבדקים בוחנים את הידע הלשוני בכל אופנויות השפה ובמיומנויות השונות : הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, קריאה בקול, דיבור וכתיבה, והם מלווים במחוון להערכת ביצועי התלמידים . המבדקים מופיעים בפתקית למורה על גבי הגרסה הדיגיטאלית של הספרים ב"כותר" והם זמינים גם בגרסת הדפסה . 10 תוכנית לימודים "עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים" לשלוש חטיבות הגיל : ג - יב, ירושלים התשע"ב ( 2011 ) . ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר