עמוד:ו

על הספר "מדברים בעברית" לכיתה ה המטרה העיקרית של הספר "מדברים בעברית" לכיתה ה היא ביסוס, הרחבה והעמקה של מיומנויות השיח הכתוב והדבור, לצד העשרת המפגש של התלמידים עם השפה העברית . בתוך כך התלמידים נחשפים בהדרגה לאוצר מילים ולמבנים לשוניים חדשים, ובאמצעותם מתאפשר להם להרחיב ולהעשיר את המפגש שלהם עם השפה העברית ולחזק את מיומנויות ההבנה וההבעה שלהם בעברית הן בכתב והן בשיח הדבור . הקו המנחה של הספר, בחירת התכנים, אופי הפעילויות – כולם מכוונים לעבר למידה רבת - משמעות אשר נבנית מחוויית למידה מעניינת, מעצימה ומניעה ללמידה . מבנה הספר הספר "מדברים בעברית" לכיתה ה כולל שלושה פרקים, שנפתחים כל אחד בחידה באיורים . חידות אלו מייצגות מושגים או רעיונות מופשטים . כל פרק כולל שלוש או ארבע יחידות שהן גם בעלות נושא תמטי מובחן – וגם מתייחסות לנושא המופשט, כאשר כל יחידה עוסקת בנושא המופשט מהיבט שונה - עם דגשים אחרים ועם אוצר מילים גמיש ועשיר . כמו בספרים הקודמים בסדרה, גם כאן כוללות היחידות מבטים מגוונים מהפרטי לכללי, מהיומיומי לרחב, מהמקומי לגלובלי . במהלך הפרק נלמדים ומתורגלים שוב ושוב מילים ומבנים לשוניים מהשדה הסמנטי של הרעיון המופשט - מילים המשמשות אבני בניין משמעותיות לניהול של שיח עשיר על נושאים אישיים וכלליים . כך לדוגמה : פרק א : מה משותף ? - מתמקד במשותף, בדומה ובמחבר בין מצבים שונים ; הפרק כולל יחידות על החופש הגדול, על חברות ועל תרגום ספרים, תוך שימוש באוצר מילים הרלבנטי להשוואה, כגון : דומה, משותף, שנינו, גם וגם, וכו' . פרק ב : מה ההבדל ? - מתמקד בייחודי בכל מצב, גם אם הוא דומה לאחרים בהיבטים מסוימים ; הפרק כולל יחידות על העדפות אישיות, על ילדים בעולם, ועל המחסור העולמי במים, תוך שימוש באוצר מילים וביטויים העוסקים בהנגדה, כגון : הבדל, אחר, שונה, אבל, רק, וכו' . פרק ג : שלם וחלקיו - מתמקד ביחסים ובשיתופי פעולה בין מרכיביו של השלם ; הנושא של השלם וחלקיו מוצא את ביטויו בתכני הפרק : חלוקת הזמן בחיי היום יום ; תזמורת שמורכבת מאוסף של יחידים שיוצרים ביחד משהו שלם ; האפשרות של היחיד, שהוא חלק מהעולם, ליזום שינויים שיתרמו לכלל וכן החשיבות של שיתופי פעולה בחיים . אוצר המילים מתאים להקשרים של שייכות ושל שיתוף פעולה, כגון : חלק מ . . . , רוב ה . . כל ה . . . , ביחד, שייך, וכו' . כמו בספרים הקודמים בסדרה, גם כאן מסייע מבנה הספר לדמות את המצב הטבעי והגמיש של השימוש בשפה בעולם ה"אמיתי", כאשר בכל פעם משתמשים באותה מילה או במבנה לשוני מסוים בהקשר קצת אחר . בהמשך המדריך למורה מוצעות פעילויות רבות לחזרה על אוצר המילים ועל המבנים הלשוניים שנלמדו, וכאמצעי לעידוד התנסות בדיבור בעברית . ארבע אופנויות השפה נלמדות בספר באמצעות מפגש עם מגוון סוגות : התלמידים קוראים טקסטים קצרים וארוכים, ובהם שיחות, סיפורים, קטעי מידע ושירים . הם מוזמנים להשלים משפטים ולהתבטא בכתיבה חופשית בעזרת תבניות תחביריות הנרכשות עם ההתקדמות בספר . בחלק מהיחידות משולבות משימות כתיבה אישית , באמצעותן מוזמנים התלמידים לספר על עצמם ולהביע את דעתם בנושאים שהיחידה מזמנת . בספר שזורות פעילויות האזנה הכוללת קטע מקוריין שאינו זהה לכתוב בספר, ובספר הלימוד המודפס יש פעילויות הקשורות אליו . לצד פעילויות אלה מופיע סמליל של רמקול . פיתוח מיומנויות השיח הדבור באות לידי ביטוי הן בבחירת הסוגות שיש בהן הרבה דיאלוגים ושפה יומיומית והן בפעילויות המזמינות את התלמידים לדבר . פעילויות אלה מופיעות גם ברצף הספר עצמו וגם בהצעות רבות במדריך למורה . אוצר המילים בסדרה "מדברים בעברית" נבחר בשל שכיחותן של המילים בשפה ובשל היותן בסיסיות לכל שיח . רכישת מילים היא המנבא הטוב ביותר של מיומנויות השפה . לפי מחקרים, לא רוכשים אוצר מילים בשפה זרה ללא סיוע, ויש ללמד אותו באופן מודע . 9 אוצר המילים בספר לכיתה ה מבוסס על המילים שנלמדו בספרים "מדברים בעברית" לכיתות ג ו - ד ועל המילים שהתלמידים נחשפו אליהן במסגרת תוכנית "טעימות לעברית" בכיתות א ו - ב . במהלך הלימוד בכיתה ה מושם דגש על ביסוס המילים הידועות ועל הרחבה מדורגת של אוצר המילים בכל חלקי הדיבר : שמות עצם, פעלים, תארים ומילים נוספות . 9 ולדמן, ט' ( 2009 ) . "רכישת אוצר מילים בשפה זרה : ידע קולוקציות בקרב לומדים ישראלים" . בתוך : דוניצה - שמידט, ס' וענבר - לוריא, ע', עורכות ( 2014 ) . סוגיות בהוראת שפות בישראל , חלק ב, מכון מופת . ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר