עמוד:11

7 . בכל סעיף נתונים שני ישרים . רק לאחד מהם יש שנת המתאימה למספר הנתון . מתחו קו ממנה אל המספר . כתבו את האותיות שליד הישרים שמתחתם מהם קו, לפי הסדר : האם קיבלתם שם של ציפור ? ב ד יקה א ב ג ד ז 1 0 ט 1 . 0 0 מ 01 . 0 0 ר 1 . 0 0 ח 14 . 0 04 . 0 י 4 . 1 4 . 0 ד 17 . 0 07 . 0 ר 08 . 0 07 . 0 7 . 0 004 . 0 8 . 0 072 . 0 א . מספרים עשרוניים על ישר המספרים 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר