עמוד:10

6 . בכל סעיף נתונים שני מספרים . רק לאחד מהם יש שנת מתאימה על הישר . מתחו קו ממנו אל השנת המתאימה . כתבו את האותיות שליד המספרים שמתחתם מהם קו, לפי הסדר : האם קיבלתם שם של ציפור ? ב ד יקה א 01 . 0 0 ח 008 . 0 04 . 0 ב 1 . 0 0 7 . 0 03 . 0 ג 1 0 19 . 0 1 . 1 ד 5 . 1 5 . 0 1 1 . 0 ה 2 9 . 1 001 . 2 99 . 1 ש סו יע חד הז א . מספרים עשרוניים על ישר המספרים 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר