עמוד:9

4 . לפניכם ישר מספרים, ועליו מסומן המספר 0008 . 0 . עם ה מ ורה • איך ידעתם כיצד להשלים את המספר החסר בכותרת של הטבלה ? ד יון • לאיזה שבר המספר שהוספתם שווה ? • האם אפשר להוסיף לטבלה טור נוסף מימין ? מה תהיה הכותרת שלו ? 001 . 0 0 0008 . 0 5 . בכל סעיף יצגו את המספר בטבלת המבנה העשרוני וכתבו אותו ליד השנת המתאימה על ישר המספרים . יצגו את המספר בטבלת המבנה העשרוני והשלימו את המספר החסר 1110 . 010 . 0010 . 0 בכותרת של הטור הימני בטבלה . א 1110 . 010 . 0010 . 00010 . 0 007 . 0 01 . 0 0 ב 1110 . 010 . 0010 . 00010 . 0 0007 . 0 01 . 0 0 א . מספרים עשרוניים על ישר המספרים 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר