עמוד:12

10 . בכל סעיף השלימו את אותו המספר על כל הקווים . 420 = + א 420 = + + ב 420 = + + + ג 420 = + + + + ד 420 = + + + + + ד וג מ ה 210 210 11 . היעזרו בפעילות 10 ופתרו את המשוואות . 12 . בכל סעיף השלימו את אותו המספר על כל הקווים . א 3 = + ב 3 = + + ג 3 = + + + ד 3 = + + + + ה 3 = + + + + + 13 . היעזרו בפעילות 12 ופתרו את המשוואות . א 420 = 5 # ג 4 = : 420 ב = 6 : 420 ד 420 = # 3 : 3 5 א 4 = : 3 ג 5 = ב 3 = # 5 ד 2 = : 3 השבר כמנת חילוק 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר