עמוד:11

8 . פתרו את התרגילים ומתחו קו מכל עלה אל הקדרה המתאימה . 9 . השלימו מספרים שלמים . מצאו את כל האפשרויות המתאימות בכל סעיף . = 4 : 11 ב ד יקה האם התאמתם שני עלים לכל קדרה ? ב ד יקה האם כתבתם 14 אפשרויות בסך הכול בכל הסעיפים ? התוצאה התוצאה בין 0 ל- 1 התוצאה בין 1 ל- 2 בין 2 ל- 3 = 100 : 1 = 12 : 20 = 20 : 7 = 80 : 100 = 7 : 20 בא 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < 8 : < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 2 < : 9 < 1 ג 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < 1 2 1 < : 4 < השבר כמנת חילוק 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר