עמוד:10

6 . » לפני שאתם פותרים את התרגילים שערו : › בארבעה מהסעיפים תוצאת התרגיל קטנה מ- 1 . באילו סעיפים ? › בשלושה מהסעיפים תוצאת התרגיל היא מספר שלם . באילו סעיפים ? א = 6 : 9 ה = 8 : 5 ט = 6 : 30 ב = 2 : 13 ו = 10 : 7 י = 7 : 10 ג = 13 : 0 ז = 2 : 6 יא = 18 : 9 ד = 6 : 14 ח = 5 : 8 יב = 8 : 11 » פתרו את התרגילים . כשאפשר כתבו את התוצאות כמספרים שלמים או כמספרים מעורבים וצמצמו את השברים . בדקו את השערותיכם . • איך אפשר לדעת לאילו מהתרגילים יש תוצאה קטנה מ- 1 ? ד יון • איך אפשר לדעת לאילו מהתרגילים יש תוצאה שהיא מספר שלם ? 7 . השלימו מספרים חד-ספרתיים כך שיתקבלו תוצאות לפי המבוקש ופתרו . התוצאה התוצאה גדולה מ- 1 : התוצאה היא קטנה מ- 1 : מספר שלם : = 3 : = 3 : = 3 : = 3 : = 6 : = 6 : = 6 : = 6 : = 7 : = 7 : = 7 : = 7 : השבר כמנת חילוק 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר